สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
(Department of Energy Engineering)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพร
นคร

หน้าหลัก    ติดต่อเรา    Presentation   ผังเว็บไซต์ 

        
คณาจารย์

ประธานสาขา
รศ.ดร.วรนุช แจ้งสว่าง

wornj@yahoo.com
พูดคุยกับอาจารย์ในหน้าเว็บอ.ต้องชนะ ทองทิพย์
thongtip565@gmail.com
พูดคุยกับอาจารย์ในหน้าเว็บ