สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
(Department of Energy Engineering)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพร
นคร

หน้าหลัก    หน้าเว็บสำหรับตรวจโครงงาน  ติดต่อเรา    ลงทะเบียน   ผังเว็บไซต์ 

  สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานได้ที่ส่วนกลาง
(Department of Energy Engineering)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิธีการ ส่งหัวข้อ และ บทคัดย่อ โครงงานวิศวกรรมพลังงาน แบบอัตโนมัติ กดที่ปุ่ม New แล้วกรอกข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม save หรือส่งใหม่อีกครั้งให้กดปุ่ม Save&New เมื่อเข้ามาหน้านี้จะมี id เพื่อนักศึกษาสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลโครงงานได้ หลังจากได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว เพื่ออาจารย์ ผู้ตรวจสอบโครงงานจะได้สะดวกรวดเร็วในการตรวจและสามารถ Comment ได้ทุกโครงงานในทันทีที่เข้ามาอ่าน